Kontakt

Učilište za društvenu ekonomiju / ACT Grupa
Dr. Ivana Novaka 38
40000 Čakovec – HR

[email protected]
+385 40 390 047