Prijavnica

Edukacije u prvoj godini Akademije poslovnih vještina provodit će se od listopada 2018. godine do lipnja 2019. godine. Sve edukacije provodit će se u Zagrebu, u poslovnim prostorima partnera Akademije. Edukacije provode renomirani stručnjaci/kinje iz partnerskih organizacija. Program Akademije dostupan je ovdje.

Edukacije su tematski, vremenski i logistički ograničene. Broj sudionika/ica je ograničen na 25, te će se u slučaju većeg broja prijava od broja predviđenih mjesta, odabir izvršiti prema prijavama – iskustvo, planovi profesionalnog razvoja i motivacija za sudjelovanje na edukacijama. Za sve sudionika/ice obavezno je sudjelovanje na svim edukacijama Akademije.

Rok za prijavu je 12. studenoga 2018. godine u 12:00 sati. Odabrani sudionici/ice će obavijest o sudjelovanju na radionicama dobiti 3 radna dana nakon završetka roka za prijavu. Sudionici radionice ne mogu dobiti nadoknadu putnih troškova dolaska na radionicu, parkinga, smještaja i dnevnica. Partneri za sudionike osiguravaju osvježenja i ručak za vrijeme trajanja edukacije. Edukacija je za sve sudionike/ice besplatna.