Prijavnica

Edukacije u drugoj godini Akademije poslovnih vještina provodit će se od listopada 2019. godine do svibnja 2020. godine. Sve edukacije provodit će se u Zagrebu, u poslovnim prostorima partnera Akademije. Edukacije provode renomirani stručnjaci/kinje iz partnerskih organizacija. Program Akademije dostupan je ovdje.

Edukacije su tematski, vremenski i logistički ograničene. Broj polaznika/ica je ograničen na 20, te će se u slučaju većeg broja prijava od broja predviđenih mjesta, odabir izvršiti prema prijavama – iskustvo, planovi profesionalnog razvoja i motivacija za sudjelovanje na edukacijama. Za sve polaznike/ice obavezno je sudjelovanje na najmanje 11 edukacija.

Rok za prijavu je 4. listopada 2019. godine u 12:00 sati. Odabrani polaznici/ice će obavijest o sudjelovanju u drugoj godini Akademije poslovnih vještina dobiti 7 dana nakon završetka roka za prijavu. Polaznici/ice ne mogu dobiti nadoknadu putnih troškova dolazaka na edukacije, parkinga, smještaja i dnevnica. Partneri za polaznike/ice osiguravaju osvježenja i ručak za vrijeme trajanja edukacije. Edukacija je za sve polaznike/ice besplatna.