Program 2018/2019.


1. Menadžerske vještine

Katja Matić, A1 Hrvatska d.o.o.

Katja je rukovoditeljica odjela za razvoj zaposlenika u A1 Hrvatska d.o.o. Njene glavne odgovornosti su postavljanje strategije za privlaćenje i odabir najboljih talenata na tržištu te njihov razvoj kroz brojne edukativne aktivnosti. Katja je karijeru započela u području marketinga, nakon čega svoj interes pronalazi u logistici kojom se bavila gotovo 12 godina, većinom u kompaniji L’Oreal Adria gdje početkom 2011.  prelazi u područje ljudskih potencijala. Njeno sedmogodišnje iskustvo u području ljudskih potencijala te isto toliko u vođenju timova nezamislivo je bez istinskog interesa za ljude, njihov doprinos i razvoj, što predstavlja i glavni izvor motivacije za rad.
LinkedIn

Polaznici će imati priliku razumjeti razliku između menadžmenta i liderstva, zašto je važno prije svega upoznati sebe i raditi na sebi da bi bili dobar vođa i menadžer. Također polaznici će čuti zašto su interpersonalne vještine bitne za uspješno vođenje ljudi, kako motivirati članove tima te kako odabrati prave ljude za svoj tim.

Termin: 22.11.2018.  9 – 16 h
Mjesto: A1 Hrvatska, Vrtni put 1, 10000 Zagreb


2. Odlučivanje

Anita Batinić Bajkovec, INA – Industrija nafte, d.d

Anita je u zaposlena kao koordinator za zapošljavanje i selekciju u INA – Industrija nafte, d.d. Odgovorna je i za procese uvođenja u posao, pozicioniranje kompanije kao poželjnog poslodavca, aktivnosti vezane za angažiranost zaposlenika te upravljanje raznolikošću i uključivanjem. Prethodno je radila kao HR partner prema biznisu gdje je stekla iskustvo iz upravljanja organizacijskim promjenama, organizacijskog dizajna, savjetovanja menadžmenta te radno-pravnih odnosa kao i opća znanja iz ljudskih resursa. Po zanimanju je psiholog te predaje u sklopu INA Akademije iz raznih tema koje se tiču psihologijskih i HR tema.
Linkedin

Odlučivanje je kompleksan proces koji uključuje razne činjenične i kognitivne elemente, osobne okolnosti, situacijske faktore i odnose sudionika procesa. Polaznici će kroz radionicu naučiti o procesu i modelima odlučivanja, postavljanju prioriteta, planiranju te o odnosu odlučivanja i menadžerskih funkcija. Navedeni sadržaji prezentirat će se kroz teorijsko predavanje, praktične vježbe te individualni i grupni rad s ostalim polaznicima i trenerom.

Termin: 23.11.2018. 9 – 16 h
Mjesto: INA – Industrija nafte, d.d, Središnji poslovni objekt, A. V. Holjevca 10, 10000 Zagreb


3. Organiziranje

Marina Morić, A1 Hrvatska d.o.o.

Marina je rukovoditeljica odjela za HR strategiju kompenzacija i benefita u A1 Hrvatska d.o.o. Njezine glavne odgovornosti su stvaranje odgovarajućih modela i alata vezanih uz naknade i pogodnosti zaposlenika i upravljanje portfeljem specifičnih programa zadržavanja zaposlenika. Pored toga, upravlja procesom izrade organizacijskog dizajna kompanije, razvojem i implementacijom sustava nagrađivanja i upravljanja učinkom te HR administracijom.
Karijeru je započela u Vipnetu kao specijalist u Odjelu za kontroling, nakon čega je preuzela poziciju izvršnog asistenta predsjednika Uprave, gdje je, između ostalog, bila uključena u izradu strategije tvrtke i provođenje ključnih strateških projekata u dvije operativne zemlje. 
LinkedIn

Neovisno o tome radi li se o velikoj kompaniji, srednjim ili malim poslovnim subjektima, svi imaju isti cilj, a to je uspješno poslovanje uz ostvarenje zadanih ciljeva. Da bi kompanije bile uspješne u onome što rade, preduvjet je između ostalog i odgovarajuće postavljena organizacija.

Na radionici polaznici će dobit uvid u važnost i cilj organizacijske strukture, različite modele organizacija, načine usklađivanja procesa i aktivnosti te, sukladno tome, određivanje uloga i odgovornosti. Cilj radionice je objasniti čimbenike koji utječu na organizaciju, od onih vanjskih do samih zaposlenika i organizacijske kulture, te kako i kojim alatima reagirati i prilagođavati organizaciju.

Termin: 14.12.2018. 9 – 16 h
Mjesto: A1 Hrvatska, Vrtni put 1, 10000 Zagreb


4. Komunikacija

Mateja Terek, 404 d.o.o.

Mateja se gotovo deset godina bavi komunikacijskim savjetovanjem i odnosima s javnošću, s pretežnim usmjerenjem na strateško savjetovanje, javne poslove, lokalne i međunarodne odnose s medijima, upravljanje ključnim pitanjima, online komunikacijama i analizom. Tijekom svoje karijere savjetovala je niz organizacija i kompanija iz financijske, duhanske, farmaceutske, IT i energetske industrije, pri čemu se posebno bavila razvojem komunikacijskih strategija i kreativnih koncepata, upravljanjem rizicima, razvojem programa društveno odgovornog poslovanja te organizacijom događaja.
LinkedIn

Pravilna komunikacija organizacija iznimno je bitan korak ponajprije u njihovom pozicioniranju, izgradnji i upravljanju reputacijom, ali i suočavanju s tržišnim izazovima te rizicima. Pritom je posebno važan korak detekcija svih interesno-utjecajnih skupina organizacije te prilagodba komunikacije prema svakoj od njih zasebno. Radionica će pokazati kako se pripremaju i provode komunikacijske strategije, kako se mjeri i održava njihova uspješnost, kako treba komunicirati u teškim situacijama te zašto najbolje organizacije znaju da je izvrsna interna komunikacija preduvjet i temelj svake druge.

Termin: 25.01.2019. 9 – 16 h
Mjesto: ZICER, Avenija Dubrovnik 15, paviljon 12/I kat, 10000 Zagreb


5. Upravljanje ljudskim potencijalima

Nikolina Birimiša, Philip Morris Zagreb d.o.o.

Nikolina je stručnjakinja za razvoj ljudskih potencijala, s višegodišnjim profesionalnim iskustvom iz raznih zemalja unutar i izvan EU. Njezino iskustvo je u različitim područjima ljudskih potencijala od zapošljavanja, sustava nagrađivanja, do razvoja zaposlenika. Smatra da je kvalitetno upravljanje timovima ključ uspjeha svake kompanije. 
LinkedIn

Upravljanje ljudskim potencijalima objedinjuje sve vezano uz zaposlenike, njihovo zapošljavanje, obrazovanje i razvoj. Kvalitetnim upravljanjem ljudskim potencijalima postiže se motiviranost zaposlenika i timova te učinkovitiji rad koji vodi uspjehu cijele kompanije. U sklopu radionice upoznat ćemo vas s temama kao što su: kako izgleda proces zapošljavanja; kako odabrati prave ljude za svoju kompaniju; kako koristiti usavršavanje i trening radnika; kako najviše motivirati radnika za ostanak u nekoj kompaniji; kako graditi sustav nagrađivanja.

Termin: 14.02.2019. 9 – 16 h
Mjesto: Philip Morris Zagreb d.o.o., Heinzlova ul. 70a, 10000 Zagreb


6. Planiranje

Marko Tisovec

Marko je radio kao menadžer u odjelu Savjetovanja – transakcije u PwC Hrvatska, ima više od 20 godina iskustva. Marko je sudjelovao i vodio brojne projekte procjena vrijednosti i izrada investicijskih studija te ima iskustva u pružanju različitih savjetodavnih usluga društvima u raznim industrijama.
Diplomirao je na Ekonomskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu, a magistrirao na Vlerick Business School, u Belgiji. Uz brojne poslovne seminare, Marko je predavao i na Zagrebačkoj školi ekonomije i managementa i na Ekonomskom fakultetu u Zagrebu.
LinkedIn

 

Cilj edukacije je naučiti polaznike kako se izrađuje poslovni plan, procjenjuje njegova uspješnost i donosi odluka o pokretanju poduzetničkog projekta. Prezentacijom sustava planiranja i izrade poslovnih planova te metoda ocjene projekata koje koriste poduzeća, nastojat će se polaznike informirati o načinu izrade poslovnih planova i investicijskih studija: modalitetima planiranja poslovanja, predviđanju prihoda i troškova, analiziranju profitabilnosti projekata i donošenja poslovnih odluka. Posebna pažnja bit će posvećena ocjenama uspješnosti poslovnog planiranja. Polaznicima će u praktičnom dijelu biti prikazano kako se izrađuju procjene novčanog tijeka i kreiraju najvažniji elementi potrebni za izradu poslovnog plana. Konačni cilj edukacije je pružiti sudionicima okvir za što uspješnije planiranje uzimajući u obzir sve elemente potrebne za izradu poslovnog plana.

Termin: 15.02.2018. 9 – 16 h
Mjesto: PwC Hrvatska, Heinzelova ul. 70, 10000 Zagreb


7. Prodaja

Natalija Mataić, Erste banka

Natalija posjeduje višegodišnje iskustvo u upravljanju prodajnim procesima, organizaciji društva, prodajnoj strategiji i upravljanju proizvodima na tržištu poslovne i krajnje potrošnje. Od visokosloženih poslova ističe preko šest godina iskustva na poslovima u upravi društva Kutjevo d.d., dvije godine provela je u državnoj upravi na poslovima savjetnice ministra financija u Ministarstvu financija i načelnice sektora u Ministarstvu poljoprivrede. Karijeru nastavlja u financijskom sektoru na mjestu direktorice prodaje u Adriatic Zagreb Faktoringu d.o.o. te 2017. godine dolazi u Erste banku d.d. gdje je i danas voditeljica službe Poslovne podrške za male poduzetnike. 
LinkedIn

Upravljanje prodajnim aktivnostima i određivanje prodajne strategije, tržišta, kanala distribucije, određivanje marketing miksa, održavanje odnosa s kupcima i povećavanje zadovoljstva klijenata izazovi su sa kojima se susreći svi oni koji obavljaju poslovnu aktivnost na tržištu.
Kroz ovu specijalističku radionicu polaznici će se kroz interaktivno predavanje, konkretne primjere iz prakse i kroz praktične vježbe upoznati s važnošću i elementima upravljanja prodajom i prodajnim aktivnostima.

Termin: 21.03.2019. 9 – 16 h
Mjesto: Erste banka, Ul. Ivana Lučića 2, 10000 Zagreb


8. Vođenje

Adriana Sopta, INA – Industrija nafte, d.d

Adriana ima višegodišnje iskustvo na poslovima iz područja ljudskih potencijala. Trenutno radi na poziciji Direktor Privlačenja talenata i razvoja karijera. Prethodno radno iskustvo stjecala je u području selekcije i regrutacije te procjene potencijala, radeći kao voditelj agencije za posredovanje u zapošljavanju i u području HR konzaltinga za razvoj organizacije i timova. U svom profesionalnom iskustvu bavila se razvojem talenata i upravljanja karijerom. Radila je također na poziciji koordinatora ljudskih resursa gdje je koordinirala sve HR procese unutar poslovne Divizije te kao i voditelj tima internih trenera. Pored psihologije, završila je i poslijediplomski studij na Ekonomskom fakultetu sveučilišta u Zagrebu, polje organizacija i menadžment. Smatra da je za uspjeh pojedinaca i organizacije važan dobar “culture fit”.
LinkedIn

Polaznici edukacije će naučiti najvažnije stilove vođenja zaposlenika i ključne karakteristike uspješnih vođa, kako stil vođenja utječe na izgradnju odnosa sa zaposlenikom u svrhu izgradnje njegove motivacije, kako prepoznati vlastiti stil komunikacije i staviti ga u službu vlastitog razvoja u ulozi menadžera te kako prepoznati stil komunikacije svog suradnika/kolege i staviti ga u službu izgradnje boljih odnosa i postizanja ciljeva. Kratki sadržaj edukacije: upoznavanje s teorijskim aspektima uspješnog vođenja, upoznavanje sa stilovima vođenja zaposlenika/suradnika, mentoriranje i coaching u službi razvoja i upravljanja zaposlenicima/suradnicima, određivanje i analiza stilova komunikacije, stilovi komunikacije u službi samorazvoja u ulozi menadžera, stilovi komunikacije u službi razvoja zaposlenika/suradnika, stilovi vođenja i njihov utjecaj na rezultate, razvoj zaposlenika i motivaciju.

Termin: 25.04.2019. 9 – 16 h
Mjesto: INA – Industrija nafte, d.d, Središnji poslovni objekt, A.V. Holjevca 10, Zagreb


9. Financije

Vladimir Topolnjak, PwC Hrvatska

Vladimir je u PricewaterhouseCoopers-u od 1997. godine. Sudjelovao je u revizijama hrvatskih i međunarodnih tvrtki iz različitih industrijskih sektora poput automobilske industrije, trgovine, veleprodaje, industrijske proizvodnje. Njegovo iskustvo prvenstveno je značajno u području izvještavanja po Međunarodnim standardima financijskog izvještavanja i Hrvatskim standardima financijskog izvještavanja, uključujući sastavljanje financijskih izvještaja i savjetovanje klijenata po pitanjima računovodstva, financija i oporezivanja.
LinkedIn

Cilj edukacije je osposobiti menadžere da prate i analiziraju financijski uspjeh organizacije, sektora ili odjela te na praktičan i jednostavan način nauče o financijama i računovodstvu kako bi kvalitetnije komunicirali i razumijeli „jezik i logiku” financijaša i računovođa. Nakon edukacije, polaznici će razumijeti osnovne financijske iskaze – RDG, bilancu stanja, bilancu tokova gotovine; metode izračuna financijskih pokazatelja; metode izrade financijskih planova; utjecaj na obrtni kapital i metode kreiranja sustava odgovornosti.

Termin: 26.04.2019. 9 – 16 h
Mjesto: PwC Hrvatska, Heinzelova ul. 70, 10000 Zagreb


10. Mjerenje društvenog utjecaja

Sunčana Glavina Petričević, ACT Grupa

Sunčana  je financijska stručnjakinja, s petnaestogodišnjim profesionalnim iskustvom u privatnom profitnom, neprofitnom i javnom sektoru. Smatra da brojevi mogu ispričati i drugačiju priču, ne samo onu o klasičnom poslovnom uspjehu. Posjeduje bogato iskustvo u području mjerenja društvenog utjecaja – iza nje su treninzi, radionice, evaluacijski procesi, analize i akreditirani izvještaji. Sunčana je i akreditirani praktičar za mjerenje društvenog utjecaja SROI (Social Return on Investment) metodom. 
LinkedIn

Mjerenje i upravljanje društvenim utjecajem danas je jednako važna poslovna funkcija kao i proizvodnja, prodaja, upravljanje financijama. Naročito za neprofitne organizacije i društvena poduzeća koja vrlo jasno trebaju definirati svoje dugoročne poslovne ciljeve, prognozirati promjene i društvenu vrijednost koju će stvoriti aktivnostima i investicijama te mjeriti i koristiti te ključne pokazatelje uspješnosti u upravljanju poslovanjem i organizacijom. Na radionici će se obraditi okviri i alati za definiranje, mjerenje i upravljanje društvenim utjecajem – teorija promjene, impact mapa i drugi.

Termin: 24.05.2019. 9 – 16 h
Mjesto: ZICER, Avenija Dubrovnik 15, paviljon 12/I kat, 10000 Zagreb